Prejsť na obsah

Zlato zväčša funguje ako poistenie proti „katastrofám“. Slúži však najmä ako investičné aktívum, s ktorým sa obchoduje na medzinárodnom trhu.

Zlatá rezerva je zásoba zlatých tehál a mincí, ktorá je držaná vládou alebo centrálnou bankou. Podlieha právomoci centrálnej banky alebo ministerstva financií danej krajiny. Najväčším „zlatým pokladom“ disponujú Spojené štáty, ktoré majú v trezoroch 8 133 ton zlata.

Zlato zväčša funguje ako poistenie proti „katastrofám“, ako je hyperinflácia. Slúži však najmä ako investičné aktívum, s ktorým sa obchoduje na medzinárodnom trhu formou zlatých swapov.

V minulosti, v časoch zlatého štandardu, pritom zlaté rezervy slúžili na krytie meny (vytlačené bankovky museli mať protihodnotu vo forme zlata).

Národná banka Slovenska v súčasnosti vlastní 31,694 tony zlata vo fyzickej forme (zlaté tehly a mince). Depozitárom tohto zlata je Bank of England, pričom NBS má u nej otvorený tzv. alokovaný účet, na ktorom sú umiestnené konkrétne zlaté tehly.

Pri splatnosti každého obchodu sa Národnej banke Slovenska vracia rovnaké množstvo zlata ako poskytla na začiatku obchodu. Množstvo zlata v držbe NBS sa preto nemení.

Slovensko má v rámci V4 najviac zlata na obyvateľa

 

Slovensko má spomedzi krajín Vyšehradskej skupiny (V4) najviac zlata na obyvateľa a celkovo má väčší zlatý poklad iba Poľsko (229 ton).

Najhoršie z našich susedov je na tom Česká republika, ktorá má iba zlomok (7,8 tony) zo 70 ton zlata, ktoré získala po zániku spoločného štátu so Slovákmi.

Do roku 2018 malo najmenší zlatý poklad zlata z krajín V4 Maďarsko (3,1 tony) . Všetko sa zmenilo v roku 2019, keď Maďarská národná banka prehodnotila svoju investičnú stratégiu a desaťnásobne zvýšila svoje zlaté rezervy až na 31,5 ton.

 

Rebríček krajín podľa zlatých rezerv.

 

 

O

sud československého zlatého pokladu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rozpade Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa jej zlaté rezervy delili medzi nástupnícke štáty v pomere 2 : 1. Česko-Slovensko v tom čase malo 102 ton zlata.

Česká strana však potom takmer sedem rokov zadržiavala viac ako štyri tony zlata zo slovenského podielu. Riešenie našlo až po tom, čo sa Slovensko vzdalo práva vlastniť akcie Komerčnej banky a Česko – nároku na akcie Všeobecnej úverovej banky.

V roku 1997 Česko predalo takmer všetky svoje zlaté rezervy za nemecké dlhopisy. V tom čase sa zdalo, že zlato stráca význam, lebo jeho cena sústavne klesala. Slovenská republika sa správala prezieravejšie a menové zlato si ponechávala takmer v takom objeme, ako ho nadobudla po svojom vzniku pred 20 rokmi.